Oulujokilaakson vanhimpia tiloja

Viskaalin tila on perimätiedon Oulujokilaakson vanhimpia tiloja. Aikanaan se on ollut maaviskaalitila ja toiminut käräjäpaikkana. Isonvihan aikaan sen kellareissa säilytettiin Oulun kaupungin arkistoja.

KUVATEKSTI (Viskaalin kellari): Viskaalin tilan kellarissa säilytettiin Isonvihan aikana Oulun kaupungin arkistoja.

Viskaalin kuulu sonniasema

Siitossonneistaan jo 1960-luvulta asti tunnettu Viskaalin tila on ollut merkittävä maatalouden toimija koko Pohjois-Suomessa. Se on tuottanut spermaa pohjoissuomalaisten ja parhaimmillaan puolen Suomen karjankasvattajien jalostustarpeisiin.

Vuonna 1962 silloinen Oulun Seudun Keinosiemennysyhdistys osti Viskaalin tilan sen edelliseltä omistajalta. Viskaaliin rakennettiin vuosien varrelle uusia tiloja – muun muassa aikoinaan suurta huomiota herättänyt navetta ja maan suurimmaksi väitetty AIV-torni. Myös peltojen määrä laajentui 89 hehtaarista noin sataan.

Viskaalin tilan navetoissa oli enimmillään 1990-luvun lopulla 200 nautaa. Tila on ollut lähialueella myös merkittävä työnantaja. Lisäksi se on välillisesti työllistänyt alueen koneurakoitsijoita ja muita työntekijöitä.

Spermantuotannon lopettamisen jälkeen vuonna 1996 tila jatkoi sonnien kasvatusasemana, kunnes sen vuoden 2010 alussa ostanut VikingGenetics Finland Oy päätti keväällä 2010 siirtää kasvatusasematoiminnan Hollolaan Etelä-Suomeen.

© 2014 Viskaalin