Kempeleen Siirtokuljetus Oy Viskaalin biokaasulaitoksen yhteistyökumppaniksi

Oulun seudulle syntyy ainutlaatuinen ruoantuotannon kiertotalousratkaisu, jossa naudanlannan metaanipäästöistä sekä kotitalouksien ja yritysten biojätteistä syntyy energiaa ja puhtaita lannoitteita. Ratkaisu haastaa jätteenkäsittelyn vanhoja toimintamalleja keskittymällä puhtaisiin materiaaleihin, jotka pystytään jatkojalostamaan uusiksi tuotteiksi. Samalla vastataan Ilmastonmuutoksen tuomiin vaatimuksiin paikallisin voimin.

Viskaalin tilan ja lihatalon yhteyteen Muhokselle rakentuvan biokaasulaitoksen rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Keskiviikkona 14. kesäkuuta päästiin juhlimaan harjannostajaisia. Samalla laitosta hallinnoiva Viskaalin Ekokylä Oy julkisti yhteistyökumppaninsa;
Oulussa ja sen ympäristökunnissa toimiva Kempeleen Siirtokuljetus Oy tulee toimittamaan laitokseen alueen yritysten ja kotitalouksien biojätteitä.
 
Viskaalin biokaasulaitos tulee viemään jätteidenkäsittelyä tekevät biokaasulaitokset uuteen aikaan. Tällä hetkellä kaikki Pohjois-Suomessa toimivat, jätteistä biokaasua tuottavat laitokset sekoittavat prosessissaan niin kutsutun puhtaan biojätteen ja likaisen yhdyskunnan jätevesilietteen ja toiminnan fokuksena on jätteidenkäsittely. Kaasua syntyy, mutta lopputulemana syntyy myös lietettä, jonka jatkokäyttö esimerkiksi maataloudessa lannoitteena on vaikeaa muun muassa sen sisältämien lääke- ja muiden ihmisille ja luonnolle haitallisten aineinen vuoksi.
 
– Viskaalin laitos tulee olemaan uusiotuotelaitos, joka valmistaa aiemmin jätteiksi ajatelluista materiaaleista uusia tuotteita. Tässä on kyseessä ainutlaatuinen ruuantuotannon kiertotalousratkaisu, jossa biojätteet, joiden keräys Suomessa laahaa monia muita EU-maita jäljessä, saadaan käsiteltyä ja voimakas ilmastokaasu naudanlannan metaani otettua talteen. Lopputuotteina syntyy polttoainetta tai energiaa sekä lannoitteita ja maanparannusaineita ruuan alkutuotannon käyttöön. Jätettä ei synny, Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Matti Räisänen kertoo.
 
– Ruoantuotannon ja maatalouden kiertotalous on tulevaisuutta, jossa me Viskaalissa haluamme olla edelläkävijänä. Biokaasulaitoksen kautta Viskaalin tilan tuottaman punaisen lihan hiilijalanjälki pienenee, kun lehmänlannasta tuleva metaani saadaan talteen. Maatalous on mukana ilmastotalkoissa siinä missä muutkin toimialat, Viskaalin tilan isäntä ja biokaasulaitosta hallinnoivan Viskaalin Ekokylä Oy:n toimitusjohtaja Heikki Räinä sanoo.
 
– Me tarjoamme nyt asiakkaillemme, kuten kaupoille ja elintarvikeyrityksille vaihtoehdon biojätteiden käsittelyyn paikassa, jossa ne käytetään kokonaan uusien tuotteiden raaka-aineena. Pitkällä tähtäimellä tämä tuo myös kustannushyötyä. Samalla tämä on mahdollisuus olla mukana ilmastotalkoissa ja rakentaa kestäviä ja vastuullisia toimintamallia koko ruokaketjuun paikallisesti pohjoissuomalaisin voimin, Matti Räisänen kertoo.
 
Viskaalin biokaasulaitoksen rakentaminen on täydessä vauhdissa. Viskaalin Ekokylä on rakentanut infran ja laitoksen vaatimat lämpimät tilat, kuten raaka-aineen vastaanottohallin, reaktori on valettu ja seuraavaksi teknologiasta vastaava Doranova alkaa tuomaan paikalle tarvittavaa teknologiaa. Laitoksen ylös ajo alkaa vuodenvaihteen jälkeen ja kaasuntuotto käynnistyy keväällä 2024. Laitos tulee tuottamaan vuodessa lähes 20 GWh ulosmyytävää biokaasua, mikä vastaa kymmenien rekkojen tai satojen henkilöautojen vuosittaista polttoainetarvetta. Laitosta pystytään tarvittaessa myös laajentamaan.
– Laitoksessa syntyvä kaasu tullaan myymään joko raakakaasuna tai puhdistettuna. Sen osaltakin uutisia on luvassa pian, Heikki Räinä kertoo.
 
Viskaalin biokaasulaitos -hanke on valittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuosaston elvytysrahoista rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Jatkohanke kaasun jalostusta varten on työn alla.

Viimeisimmät