Biokaasua, lannoitteita ja ruokaa

Viskaaliin, Muhokselle, vain 20 kilometriä Oulusta, valmistuu keväällä 2024 biokaasulaitos.

Viskaalin biokaasulaitoksessa valmistetaan naudanlannasta ja biojätteistä biometaania soveltuvaksi teollisuuden ja liikenteen käyttöön. Lisäksi yritys jatkojalostaa ja myy biokaasuntuotannon jäännöksenä syntyvää puhdasta mädätysjäännöstä lannoitteeksi maatiloille.

Viskaalin biokaasulaitos on osa Viskaalin ruuantuotannon kiertotalousratkaisukokonaisuutta, johon kuuluu 1200 nautaeläimen karjatila, pienteurastamo ja lihanjalostamo. Laitosta hallinnoi Viskaalin Ekokylä Oy.

Viskaalin Ekokylä Oy

Heikki Räinä, toimitusjohtaja

puh. 0500-683155, asiakaspalvelu(at)viskaalin.fi