Hyvänmakuista ruokaa ekologisesti ja eettisesti

Viskaalin toiminnan kulmakiviä ovat:

Maku. Parhaimman makuinen ruoka syntyy tuoreista, hyvälaatuisista ja puhtaista raaka-aineista. Siksi maku on Viskaalin toiminnan tärkein tavoite.

Lähellä. Viskaalin tuottaa ja myy mahdollisimman lähellä Oulun seutua tuotettua ruokaa.

Puhtaus. Tavoitteena mahdollisimman puhtaat ja puhtaasti tuotetut tuotteet. Tuotteista ja niiden alkuperästä pyritään kertomaan mahdollisimman paljon.

Eettisyys näkyy toiminnassa eläinten ja ihmisten mahdollisimman hyvässä ja asiallisessa kohtelussa, rehellisissä ja avoimissa toimintatavoissa. Viskaalin-kanavan kautta myytävän lihan tuotantoeläimiä pyritään kohtelemaan mahdollisimman hyvin ja eettisesti.

Avoimuus. Kaikista tuotteista, niiden sisällöstä, alkuperästä, viljelytavoista ja ruokinnasta kerrotaan avoimesti jokaisen tuotteen kohdalla.

Itse tekeminen. Viskaalissa tehdään lähes kaikki itse käsityönä. Niin lihaleikkuu kuin makkaratkin.

Ekologisuus. Kun tuotteet tulevat läheltä ja niiden kuljetus hoidetaan jo olemassa olevien logistiikkaketjujen avulla, saadaan kuljetuksesta jäävä hiilijalanjälki minimoitua. Ekologisuus otetaan huomioon myös muun muassa Viskaalin eläinten ruokinnassa, jätteiden käsittelyssä, energiantuotannossa ja muussa toiminnassa.

© 2014 Viskaalin